Frankapan

Frankapan, obiteljski grb
Frankapan (Frankopan), hrv. velikaška obitelj. Isprva se nazivaju knezovima Krčkim; novo ime uzimaju poč. XV. st. kada u duhu vremena nastoje dokazati svoje podrijetlo s rim. plemićkom obitelji → Frangipane. Prvi poznati odvjetak F. je knez Dujam (u. 1163); njegovi sinovi Bartol I. i Vid I. sklapaju 1163. s Mlečanima ugovor kojim priznaju njihovo vrhovništvo nad Krkom. Odvjetci obitelji postupno stupaju u službu hrv.-ug. vladara te zauzvrat stječu do sred. XIII. st. Modrušku i Vinodolsku županiju. Od 1271. načelnici su, a potom (1302) i kneževi grada Senja. Koncem XIII. st. stječu županiju Gacku s Otočcem, a 1323. Slunj i Drežnik. Ivan V. (u. 1393) kao pristaša kralja Žigmunda stječe Cetin i plemićke općine oko Klokoča; 1390. imenovan je hrv. banom. Vrhunac moći obitelj postiže u doba Nikole IV. (u. 1432), koji je objedinio sve posjede knezova Krčkih; 1426. postaje hrv. ban dobivši pritom u zalog od kralja Žigmunda gotovo cijelu srednjovj. Hrvatsku. Moć obitelji opada za Nikolinih sinova koji su naslijeđene posjede podijelili i osnovali osam obiteljskih ogranaka. U sukobu s kraljem Matijom Korvinom gube Gacku s Otočcem, dio Hrv. primorja i Senj. Posljednji odvjetak Krčkih knezova Ivan VII. (u. oko 1486) predao je 1480. Krk Mlečanima (kako bi izbjegao da ga osvoji kralj M. Korvin). Daljnje slabljenje obitelji uvjetovale su i neprekidne tur. provale na frankapanske posjede. Potkraj XV. st. najmoćniji ogranak su Ozaljski: Bernardin (o. 1453 – o. 1530), najmoćniji hrv. velikaš svojega doba, istaknuti sudionik protuturskih ratova. God. 1522. održao je u Nürnbergu čuveni govor u kojem traži pomoć Zapada u borbi protiv Turaka. Nakon smrti Stjepana (1577), posljednjega muškog potomka Ozaljskih, dio posjeda F. prelazi obitelji Zrinski. Iz Brinjskog ogranka izdvaja se hrv.-slavonsko-dalm. ban → Krsto I. (o. 1482– 1527). Među odvjetcima slunjskog ogranka ističe se hrv.-slavonsko-dalm. ban i protuturski ratnik → Franjo I. (1536–72). Potkraj XVI. st. opstojala je samo tržačka loza. Njezin je istaknuti odvjetak hrv.-slavonsko-dalm. ban → Nikola IX. (1586– 1647). Njegov je brat general i zapovjednik Hrvatske i Primorske krajine Vuk II. Krsto (1578–1652). Juraj III. Tržački (spomen 1580–1610) ili njegovi potomci, prema nekim mišljenjima, utemeljitelji su loze F. u Porpettu kraj Udina (→ Frangipane). Ogranak Tržačkih izumire smaknućem književnika i urotnika → Frana II. Krste 1671. godine.