Frescobaldi, Girolamo

Girolamo Frescobaldi
Frescobaldi, Girolamo, talijanski skladatelj i orguljaš (Ferrara, 13. IX. 1583 – Rim, 1. III. 1643). Školovao se u Ferrari, od 1604. u Rimu (orguljaš i pjevač Akademije sv. Cecilije, 1607. orguljaš crkve S. Maria in Trastevere). Nakon kraćeg boravka u Flandriji, postao orguljaš u crkvi sv. Petra u Rimu; u toj službi ostao do smrti, prekidajući je na nekoliko mjeseci 1617. (orguljaš na dvoru Mantovi) i od 1628. do 1634. (služba na medičejskom dvoru u Firenci). Plodan skladatelj, no sačuvan je samo dio skladbi. Majstor kontrapunktskoga sloga (nadimak “talijanski Bach”), skladao ponajprije za orgulje i čembalo (zbirke/knjige fantazija, ricercara, canzona, toccata, partia), uz njih skladbe za razna glazbala, skladbe za 1–4 glasa uz čembalo ili teorbu i zbirku peteroglasnih madrigala. Skladbama za čembalo znatno utjecao na austrijske i njemačke skladatelje.