Fridrik Vilim II.

Fridrik Vilim II., pruski kralj (Berlin, 25. IX. 1744 – Berlin, 16. XI. 1797). Naslijedio strica Fridrika II. (1786). Ratovao protiv Francuske Republike (1792–95); tijekom dviju dioba Poljske (1793, 1795) anektirao Poznań i sr. Poljsku s Varšavom. Vladao apsolutistički, uveo cenzuru. Pod crkv. nadzor stavio kult. djelatnost i prosvjetu.