Friml, Rudolf

Friml, Rudolf, američki skladatelj češkoga podrijetla (Prag, 2. XII. 1879 – Los Angeles,
12. XI. 1972). Studirao u Pragu, bio baletni korepetitor i koncertni pratilac violinista Jana Kubelíka, od 1906. u SAD-u. Skladao koncert i druga djela za klavir, skladbe za violinu i klavir, komorna djela, posebno poznat postao po operetama (The Firefly, Katinka, Rose-Marie, The Vagabond King, Tri mušketira), a svjetsku su popularnost stekle zabavne melodije Indian Love Call (iz Rose-Marie) i Donkey Serenade (iz filma The Firefly).