Fuchs, Lazarus

Fuchs, Lazarus, njem. matematičar (Moschin, danas Mosina, Poljska, 5. V. 1833 – Berlin, 26. IV. 1902). Prof. u Greifswaldu (1869–74), Göttingenu, Heidelbergu (1875–84) i Berlinu. Postavio teoriju o funkcijama (Fuchsova teorija).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: