Fuderer, Andrija

Fuderer, Andrija, hrvatski šahist (Subotica, 13. V. 1931 – Palamós, Katalonija, 2. X. 2011). Jedan od najtalentiranijih šahista svoje generacije, u kratkoj šahovskoj karijeri pobjeđivao je najbolje svjetske igrače. U samo četiri godine (1949–52) od prvokategornika postao je međunarodni majstor. U tri navrata sudjelovao na šahovskim olimpijadama 1952. (brončana medalja), 1954. (brončana medalja) i 1958. (srebrena medalja) i jednom na EP 1957. (srebrena medalja). Kao doktor kemijskih znanosti posvetio se istraživačkom radu, potkraj 1960-ih odselio se u Belgiju. Živio je i u Italiji i u Španjolskoj. Međunarodna šahovska organizacija FIDE dodijelila mu je 1990. godine naslov počasnoga velemajstora. 

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: