Funk, Casimir (Kazimierz)

Casimir (Kazimierz) Funk
Funk, Casimir (Kazimierz), poljsko-američki biokemičar (Varšava, 23. II. 1884 – Albany, New York, 20. XI. 1967). Radio u Parizu, Berlinu i Londonu i 1915. otišao u SAD. Direktor Instituta za higijenu u Varšavi (1923– 27), radio u Francuskoj i ponovno u SAD-u (od 1939). Proučavao dijabetes, rak i anemiju. Prvi (1912) upotrijebio naziv → vitamin. Pronašao vitamine B1, B2, C i D (1912).