Gabler, Georg Andreas

Gabler, Georg Andreas, njemački filozof (Altdorf, kraj Nürnberga, 30. VII. 1786 – Teplitz, danas Teplice, Češka, 13. XI. 1853). Učenik G. W. F. Hegela, kojega je naslijedio na katedri u Berlinu 1835. Pripadao je krugu hegelovske desnice uz F. K. Göschela, L. von Henninga, H. F. W. Hinrichsa i drugih. Branio je Hegelove postavke protiv Trendelenburga. Glavna djela: Udžbenik filozofske propedeutike; Hegelova filozofija, prilozi njezinoj ispravnoj prosudbi i vrednovanju.