Kolamba

Kolamba (engl. Colombo), gl. i najveći grad te vodeća luka Šri Lanke, na ušću r. Kelani u Indijski ocean; 648 034 st. (aglomeracija 2 496 814 st.). Trg. središte. Kovinska, tekst., duhanska i kem. ind.; proizvodnja stakla, cementa, namještaja, kožne galanterije i nakita. Rafinerija nafte. Nekoliko crkava (katedrala sv. Lucije), džamija te budističkih i hinduističkih hramova. Nac. muzej; sveučilište (osn. 1967). Međunar. zračna luka. Sjedište najstarijeg radija u Juž. Aziji (Sri Lanka Broadcasting Corporation). Prije 2000 god. grad je bio poznat rim., arap. i kin. trgovcima. U VIII. st. naseljavaju ga Arapi. U XVI. st. dolaze Portugalci, podižu utvrdu za zaštitu trgovine začinima. U posjedu Nizozemaca 1656, Britanaca 1796. Od 1802. gl. grad brit. kolonije Cejlon, a od 1948. gl. grad nezavisne Šri Lanke.