Gabriel

Gabriel, Jacques Ange, Mali Trianon

Gabriel, Jacques Ange, unutrašnjost opere u Versaillesu
Gabriel, obitelj franc. graditelja od kasne renesanse do 1789; najvažniji predstavnici: Jacques I. (? – Argentan, 1628). U duhu renesanse izradio gradsku vijećnicu u Rouenu. Jacques IV. (St-Peterne, o. 1636 – Paris, 18. VII. 1686). Gl. dvorski graditelj franc. kralja Luja XIV. Sudjelovao kod gradnje Versaillesa; sagradio dvorac Choisy-le-Roi, a u Parizu dijelove palača Palis Royal i Conde te zgrade manufakture Gobelins. Jacques V. (Pariz, 6. IV. 1667 – Fontainebleau, 23. VI. 1742). Gl. predstavnik franc. arhitekture završne faze stila Luja XIV.; ravnatelj Akademije arhitekture u Parizu. Izvodi unutrašnje dekoracije u dvorcima Versaillesu i Fontainebleau, a u Parizu gradi mnoge palače od kojih se ističe Palača Biron (danas Muzej Rodin); izvodio važne inženjersko-tehn. radove (kanalizacija, vodovod, mostovi i sl.). Jacques Ange (Pariz, 23. X. 1698 – Pariz, 4. I. 1782). Nasljeđuje oca i vodi Akademiju arhitekture. Vodeći arhitekt stila Luja XV. U dvorcu Versaillesu na sjev. trakt dogradio Operu, a u parku izgradio remek-djelo franc. ranog klasicizma Mali Trianon. U Parizu izgradio École Militare i planirao današnji trg Place de la Concorde.