Gabrieli, Andrea

Gabrieli, Andrea (zvan da Cannaregio), tal. skladatelj i orguljaš (Venecija, o. 1510 – Venecija, 30. VIII 1585). Putovao po Češkoj i Njemačkoj, u Veneciji od 1566, orguljaš u crkvi sv. Marka. Jedan od najmnogostranijih skladatelja XVI. st., pisao sve vrste ondašnje tal. glazbe. Majstor dvozbornog stila (cori spezzati), koji je obogatio koncertantnim i kolorističkim elementima, smjelo udruživao glasove i instrumente postižući efekte bogate izražajnim kontrastima. Djela: 3 knjige 5-glasnih madrigala, 2 knjige 6-glasnih madrigala, 3-glasni madrigali, Psalmi Davidovi za 6 glasova, Chori in musica… dela tragedia di Edippo Tirano, orguljske i instrum. skladbe.