Gabrieli, Giovanni

Gabrieli, Giovanni, tal. skladatelj i orguljaš (Venecija, između 1554. i 1557 – Venecija, 12. VII. 1612). Nećak i učenik A. Gabrielija. Najprije bio instrumentalist na dvoru u Münchenu, od 1584. orguljaš u crkvi sv. Marka u Veneciji. Dvozborni stil proširio na 4-glasni uz 5 instrum. grupa, u vokalnu glazbu prenio neke značajke orguljske glazbe (oktavno udvajanje), u višeglasnim koncertima i sonatama za instrum. sastave (canzon da sonar) najavio ranu instrum. glazbu. Uz C. Monteverdija najznačajniji venec. skladatelj na prijelazu iz XVI. u XVII. st. Utjecao na njem. ranobaroknu glazbu