Gaitskell, Hugh Todd Naylor

Gaitskell, Hugh Todd Naylor, britanski političar (London, 9. IV. 1906 – London, 18. I. 1963). Sveučilišni profesor ekonomije u Londonu 1928–39. Državni dužnosnik za II. svjetskoga rata. Laburist, parlamentarni zastupnik u Donjem domu od 1945. Zamjenik ministra 1945–50; ministar za gospodarstvo i financije 1950–51. Predsjednik Laburističke stranke 1955–63. Zagovornik ponovnog naoružanja Njemačke i protivnik britanskoga članstva u Europskoj zajednici; na unutarnjem planu zagovarao mješovitu ekonomiju.