Gaj

Gaj
Gaj (lat. Gaius), rim. prav. pisac (117 – 180). U djelu Institutionum commentarii IV. sistematizira rim. priv. pravo u 4 knjige, namijenjeno prav. poduci i zato je u njemu cjelokupno pravo podijeljeno na osobno, imovinsko i procesno. Poslužio kao uzor Justinijanovim Institucijama; rukopis djela pronađen u Veroni 1816. Autor je komentara Zakoniku XII ploča i komentara pretorskom ediktu. Ime mu se spominje u Zakonu o citiranju kao autoritet, čija se djela mogu citirati pred sudom.