Gajdar, Jegor Timurovič

Gajdar, Jegor Timurovič, ruski ekonomist i političar (Moskva, 19. III. 1956 – Uspenskoe, 16. XII. 2009). Urednik za ekonomiju časopisa Komunist 1987–90. i dnevnika Pravda 1990–91. Direktor Instituta za ekonomsku politiku pri Akademiji znanosti SSSR-a 1991. Jedan od autora “projekta Satalin” za privatizaciju gospodarstva. Ministar gospodarstva i potpredsjednik vlade 1991–92. Predsjednik vlade 1991–92. i ministar za gospodarstvo i financije. Ponovno potpredsjednik vlade i ministar za financije 1993–94. Zagovarao stabilizaciju rublja.