Galiani, Fernando

Galiani, Fernando, tal. opat, diplomat i ekonomist (Chieti, 2. XII. 1728 – Napulj, 30. X. 1787). Objavio veći broj ekon. rasprava, a najvažnije mu je djelo O novcu, 1751, u pet knjiga. Od 1759. do 1770. godine boravio u Parizu kao tajnik u veleposlanstvu. Na kraju mandata napisao Rasprave o trgovini. Načela ekon. politike treba usklađivati s ekon. razvitkom i s promjenom sredine u kojoj se primjenjuju. Bio je pristaša umjerenog merkantilizma i protivnik fiziokrata. Slaže se da vrijednost robe ovisi o njezinoj korisnosti i raspoloživosti. To ga svrstava u preteče teorije korisnosti i subjektivne teorije vrijednosti. Napisao dramu Umišljeni Sokrat (1755), važnu za razvoj opere buffo.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: