Gallieni, Joseph Simon

Joseph Simon Gallieni
Gallieni, Joseph Simon, francuski maršal (Saint-Béat, 24. IV. 1849 – Versailles, 27. V. 1916). Služio u Africi, Tonkinu i, kao generalni guverner, na Madagaskaru. Kao vojni guverner Pariza (1914) imao važnu ulogu u bitki na Marni, jer je iz Pariza na ratište prebacio 80 000 vojnika iz pričuve. God. 1915–16. ministar rata; organizirao ratnu industriju i uspio zadržati englesko-francuski ekspedicijski korpus u Solunu. O svojoj upravnoj i vojnoj djelatnosti u kolonijama ostavio opširnu literaturu, u kojoj je izložio strategijska i taktička načela kolonijalnoga ratovanja.