Galuppi, Baldassare

Galuppi, Baldassare (zvan Il Buranello), tal. skladatelj i čembalist (Burano, kraj Venecije, 18. X. 1706 – Venecija, 3. I. 1785). Od 1726. kazališni čembalist u Firenci, zatim (1741–43) skladatelj londonskoga kazališta Haymarket, od 1748. kapelnik crkve sv. Marka u Veneciji, 1765–68 dvorski kapelnik u Petrogradu. Jedan od najistaknutijih skladatelja opere buffe svojeg vremena (Goldonijeva i Metastasijeva libreta). Skladao 112 opera (komična opera Seoski filozof), 27 oratorija, razne crkv. skladbe.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: