Galvani, Luigi

Luigi Galvani
Galvani, Luigi, talijanski liječnik i prirodoslovac (Bologna, 9. IX. 1737 – Bologna, 4. XII. 1798). Profesor anatomije i ginekologije u Bologni (od 1775). Otkrio kontrakciju žabljih mišića u dodiru s različitim kovinama (1780). Svoje pogrešno tumačenje te pojave pripisao je životinjskom elektricitetu, o čemu je objavio Komentar o električnim silama u pomicanju mišića (1791). Pojavu je objasnio → A. Volta (1796): Ako se između dviju kovina nalazi elektrolit, onda dolazi do izbijanja elektriciteta (takozvani galvanski elektricitet). Po Galvaniju su nazvani mnogi pojmovi u znanosti i tehnici: galvanska struja, galvanometar, galvanizacija i dr.