Garašanin, Milutin

Garašanin, Milutin, srpski arheolog (Beograd, 11. IX. 1920 – Beograd, 4. IV. 2002). Diplomirao u Beogradu 1946, doktorirao u Ljubljani 1950. Profesor arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Proučavao pretpovijest Balkana i jugoistočne Europe (Praistorija na tlu SR Srbije, I–II; Arheološka nalazišta u Srbiji /sa suprugom Dragom/ i dr.). Član Srpske akademije nauka i umetnosti.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: