Sveti sinod

Sveti sinod, u Rus. pravosl. crkvi, vrhovno upr. tijelo koje je utemeljio 1721. car Petar Veliki ukinuvši Moskovsku patrijaršiju. To je tijelo otada, umjesto patrijaršije, nadziralo crkv. učiteljstvo, obavljanje bogoslužja, obavljalo crkvenu cenzuru i borilo se protiv heretika i raskolnika. Na čelu sinoda bio je oberprokurator, svjetovnjak kojega je imenovao car. God. 1917. ponovno je uspostavljena Moskovska patrijaršija i S. s. je otada njezino savjetodavno tijelo za čitavu Rusiju.