Gasparri, Pietro

Gasparri, Pietro, talijanski kardinal i državni tajnik (Capovallazza di Ussita, 5. V. 1852 – Rim, 18. XI. 1934). Zaređen 1877, profesor kanonskoga prava na Katoličkom institutu u Parizu; papinski delegat u Peruu, Ekvadoru i Boliviji. Po nalogu pape Pija X. od 1904. vodio komisiju kardinala koja je radila na izradi novoga kanonskog prava, koje je objavljeno 1917. kao → Codex iuris canonici. Godine 1907. imenovan kardinalom. Državni tajnik Svete stolice od 1914. (postavio ga je papa → Benedikt XV.), vodio papinsku politiku za I. svjetskoga rata. Od 1926. pregovarao s fašističkom talijanskom vladom o takozvanom rimskom pitanju, što je riješeno Lateranskim ugovorom od 11. II. 1929, koji je Mussolini potpisao u ime Italije, a Gasparri u ime pape Pija XI.