Gassendi, Pierre

Pierre Gassendi
Gassendi, Pierre, franc. filozof, fizičar, astronom i matematičar (Champtercier, Provansa, 24. I. 1592 – Pariz, 24. X. 1655). Prof. filozofije u Aix-en-Provenceu (1617–23) i matematike u Parizu (1645–48). Kao protivnik aristotelizma i skolastike zastupao atomizam Demokrita, Epikura i Lukrecija. Zajedno s atomizmom i novovjekovnim mehanicizmom nastojao ga je dovesti u sklad s kršć. vjerom. U spoznajnoj teoriji zastupao empirizam. Pristajao uz Kopernikove i Galilejeve ideje. Poznat po prigovorima Descartesu (1644). U astronomiji poznat po motrenju Merkura, u mehanici po formulaciji principa tromosti i dokazu o postojanju vakuuma s pomoću barometra. U gl. filoz. djelu Syntagma philosophicum (1658, postumno) razvio teoriju građe tvari.