Gassman, Vittorio

Vittorio Gassman
Gassman, Vittorio, talijanski filmski i kazališni glumac te redatelj (Genova, 1. IX. 1922 – Rim, 29. VI. 2000). Najprije se afirmirao u kazalištu (na primjer Hamlet, Kralj Edip, Tramvaj zvan žudnja), a potkraj 1940-ih i na filmu, uglavnom likovima markantnih negativaca (na primjer Gorka riža, 1949, G. De Santisa; Anna, 1952, A. Lattuade). Poslije se sve više orijentira na komediju, gdje ostvaruje i svoju najpopularniju ulogu slijepoga časnika u Mirisu žene (1974) D. Risija. Režirao mnogo kazališnih predstava i tri filma.