Pirckheimer, Willibald

Pirckheimer, Willibald, njem. humanist (Eichstätt, 5. XII. 1470 – Nürnberg, 22. XII. 1530). Grad. vijećnik u Nürnbergu (1495); carski savjetnik Maksimilijana I. Habsburškog i cara Karla V. Sudjelovao u ratnom pohodu Maksimilijana na Švicarsku (1499), koji je i opisao u Povijesti švicarskoga ili helvetskoga rata. Napisao satiričnu rugalicu o kat. teologu i Lutherovu protivniku J. Ecku (Istesani Eck); prevodio grč. pisce na latinski. Prijatelj slikara A. Dürera, kojemu je nakon smrti posvetio elegiju. Pisao grč. i lat. pjesme, teol. rasprave i dr. Bio je i mecena i inicijator humanističkih studija. Osim početne simpatije, nije pristao uz reformaciju.