Gauguin, Paul

P. Gauguin Dvije Tahićanke, New York, Metropolitan Museum of Art

P. Gauguin Zovem se Marija, New York, Metropolitan Museum of Art
Gauguin, Paul, francuski slikar i grafičar (Pariz, 7. VI. 1848 – Atouna, otočje Marquises, 8. V. 1903). U slikarstvu samouk; C. Pissarro odigrao je presudnu ulogu u njegovu napuštanju građanskoga zvanja i posvećivanju slikarstvu. Ponajprije slika na način impresionista, s kojima izlaže 1880. Potom postaje zagovornik novog analitičkog likovnog izraza sinteze oblika i boje. Uz P. Cézannea i V. van Gogha jedan od glavnih postimpresionističkih slikara. U pontavenskoj školi slika bretonske krajolike i ekspresivne motive bliske pučkom primitivizmu (Žuti Krist; Bretonski krajolik s kravama). U Parizu blizak simbolistima i grupi Nabis. Prijateljuje s van Goghom i putuje u Arles, gdje se njihovi odnosi kompliciraju i dolazi do dramatična raskida. G. odlazi na Tahiti gdje u ambijentu tropskih šuma, šarenilu cvijeća i ljepoti tamnoputih djevojaka pronalazi inspiraciju i otkriva iskonske životne vrijednosti. Oblike stilizira, slika plošno u žarkoj i kondenziranoj kolorističkoj kromatici (Ta Matete; Nevermore; Nave Nave Mahana). Silno utjecao na razvoj njemačkog ekspresionizma grupe Der blaue Reiter (Plavi jahač) i na kolorističke egzaltacije francuskih fovista. Svoj život i polinezijske doživljaje objavio u knjigama Noa Noa i Prije i poslije.