Gazali, Al

Gazali, Al (Abű Hamîd Muhammad ibn Muhammad At-Tűsi Al-Ghazâli), islam. teolog i mistik (Tus, Iran, 1058 – Tus, 18. XII. 1111). Začetnik sufizma (islam. misticizam) kojeg je učinio dijelom ortodoksnog islama. Kao prof. u Bagdadu kritizira neoplatonske filozofe i Avicenu. God. 1095. napušta karijeru te prihvaća život siromašnog sufija, zatim nastavlja predavati u Nishapuru do 1110. Pripisuje mu se 50 izvornih djela. U filoz. djelima napisao sinteze općih zakonskih principa i islam. teologije, te kritiku kršćanstva. Gl. djela: Preporod religijskih znanosti; Niša svjetla; Osloboditelj zabluda; Nesuvislost filozofije; Ciljevi filozofa; Pravi smisao vjerovanja.