Gemayel, Amin

Amin Gemayel
Gemayel, Amin, libanonski političar (Bikfaya, 22. I. 1942). Sin → Pierrea. Pravnik i vodeći član kršćansko-demokratske stranke Kataeb (poznatije kao Falangistička stranka), vodio je poslovne odnose i riznicu stranke. Zastupnik u Libanonskom parlamentu 1970–82. Podržao brata → Bashira u građanskom ratu 1975–76. i naslijedio ga kao predsjednik republike 1982–88. Politički umjereniji od brata, njegova je politika bila na početku uspješnija na putu prema mirovnom sporazumu sukobljenih strana.