Gentile, Giovanni

Giovanni Gentile
Gentile, Giovanni, tal. filozof i političar (Castelvetrano, 30. V. 1875 – Firenca, 15. IV. 1944). Novohegelovac, gl. tal. predstavnik aktualističkog idealizma, u kojem stvarnost postoji samo kao djelo “stvaralačkog duha”. Prof. povijesti filozofije postao je 1917. na Sveučilištu u Rimu. Priključio se Mussoliniju i postao članom Velikoga fašist. vijeća, a 1922. proveo je reformu tal. školstva u duhu fašizma. Strijeljali su ga tal. partizani. Najvrjednije mu je dostignuće Enciclopedia italiana (I. izd. 1936). Njegova idealistička filozofija zanemarivala je postojanje individualnog uma i svako razlikovanje između teorije i prakse, subjekta i objekta, prošlosti i sadašnjosti. Prema njemu, sve su te kategorije samo duševni proizvodi. Um je apsolut, a obrazovanje proces otkrivanja apsoluta. Gl. djela: Reforma hegelijanske dijalektike; Opća teorija duha kao čistog čina; Počeci suvremene filozofije u Italiji.