Gentili, Alberico

Gentili, Alberico (lat. Albericus Gentilis), tal. pravnik (San Ginesio, 14. I. 1552 – London, 19. VI. 1608). Doktorirao civilno pravo na Sveučilištu u Perugi 1572, optužen 1579. zbog priklanjanja protestantizmu. Sklonio se 1580. u Englesku; prof. prava u Oxfordu od 1581. Prvi odvojio sekularno pravo od rimokat. teologije i kanonskog prava. Smatra se jednim od osnivača međunar. prava. Djela: Prvi komentar o pravu rata; U obranu Španjolske; O interpretaciji prava; Tri knjige o pravu rata.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: