Gezelle, Guido

Gezelle, Guido, flam. pjesnik (Brugge, 1. V. 1830 – Brugge, 27. XI. 1899). Jedan od najpoznatijih flam. pjesnika XIX. st. Svećenik. Uređivao list Rond den heerd. God. 1858. objavljuje zbirku poezije Grobljansko cvijeće, a 1862. knjigu Pjesme, poeme i molitve. Zbog knjiž. djelatnosti u sukobu s crkv. hijerahijom, tako da se zbirke Vremenski vijenac i Kolajna rima pojavljuju tek nakon trideset godina. Pjesništvo mu karakterizira privrženost prirodi i domovini, a njegova djela znatno su pridonijela razvoju flam. jezika.