Giaever, Ivar

Ivar Giaever
Giaever, Ivar, amer. fizičar norv. podrijetla (Bergen, 5. IV. 1929). Istraživao vodljivost kovina pri niskim temperaturama, provodio eksperimente (1960/61) sa supravodičima koji su se slagali s BCS-teorijom. Sudjelovao u razvijanju Esakijeve diode i objašnjenju Josephsonove pojave. Nobelova nagrada za fiziku (s L. Esakijem i B. D. Josephsonom), 1973.