Giambologna (Jean de Boulogne)

Giambologna (Jean de Boulogne) Apenin
Giambologna (Jean de Boulogne), flam.-tal. kipar (Douai, 1529 – Firenca, 13. VIII. 1608). Slikarski nauk započeo u Monsu, studirao u Rimu; potom živio u Firenci radeći za obitelj Medici. Vodio radionicu u kojoj su se formirali mnogi tal., njem. i flam. kipari. U bronci i mramoru, svojem flam. realističkom shvaćanju skulpture, pridodaje oznake tal. stila kasnoga cinquecenta. Kiparskim ostvarenjima i slikovito komponiranim grupama postiže iluziju dubokih prostora. Znatno utjecao na razvoj kiparstva u prijelaznom razdoblju između kasne renesanse i baroka, i to ne samo u Italiji nego i u cijeloj Europi. Tehn. savršenstvo u izradi bronce očito je na Neptunovoj fontani na Piazza Maggiore u Bologni. Oblikuje grupe figura mitol. i religiozne tematike, konjaničke spomenike i samostalne kipove (Otmica Sabinjanki; Henrik IV. na konju; Krist sa Sv. Petrom i Pavlom; Merkur).