Gibbs, Josiah Willard

Josiah Willard Gibbs
Gibbs, Josiah Willard, američki fizičar, matematičar i kemičar (New Haven, Connecticut, 11. II. 1839 – New Haven, 28. IV. 1903). Profesor matematičke fizike na Sveučilištu Yale. Jedan od utemeljitelja moderne termodinamike i statističke mehanike te nauka o kemijskoj ravnoteži; u termodinamici formulirao fazno pravilo što predstavlja osnovu moderne fizikalne kemije; u matematici pridonio teoriji Fourierovih redova i vektorskoj analizi; po njemu su nazvane Gibbsova slobodna energija Gibbs-Helmholtzova jednadžba, Gibbsovo fazno pravilo, Gibbsov zakon adsorpcije, Gibbsov paradoks, Gibbsov fenomen, Gibbsov potencijal, Gibbsova statistika.