Gide, Charles

Gide, Charles, francuski ekonomist (Uzès, kraj Nîmesa, 29. VI. 1847 – Pariz, 12. III. 1932). Profesor političke ekonomije na Sveučilištu u Bordeauxu, pristaša historijske škole. Poznat po djelima Načela političke ekonomije (1883) i Povijest ekonomskih doktrina (1909, napisanoj sa Charlesom Ristom). Ekonomija je bila samo dio njegova zanimanja u području socijalne filozofije. Vjerovao je da se sve nedaće kapitalistiškoga društva mogu prevladati razvojem zadrugarstva i isticao se kao vođa i glavni teoretičar nimske škole potrošačkoga zadrugarstva.