Gilbert de la Porrée

Gilbert de la Porrée, franc. skolastički filozof i teolog (Poitiers, o. 1080 – Poitiers, 4. IX. 1154). Biskup u rodnome gradu. U sporu o objektivnosti općih pojmova zastupao realistički pristup. Zbog toga što je primjenjivao svoju teoriju o realnoj razlici između bića i bivstva na tumačenje kršć. dogme o Trojstvu, polemizira s Bernardom iz Clairveauxa pa je proglašen heretikom i osuđen 1148. Nastoji obnoviti Boetijevu koncepciju znanosti; napisao komentare Boetijevih djela. Gl. djelo: De sex principiis (1507).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: