Gilbert, John

John Gilbert
Gilbert, John (pravim prezimenom Pringle), američki filmski glumac (Logan, Utah, 10. VII. 1897 – Bel Air/Los Angeles, 9. I. 1936). Velika zvijezda postao u drugoj polovini 1920-ih (osobito zahvaljujući filmovima s G. Garbo – Put i đavao, 1927, i Žena ljubavnih afera, 1928, C. Browna te Ljubav, 1927, E. Gouldinga), naslijedivši u tipu takozvanoga latinskog ljubavnika preminulog Rudolfa Valentina. Ističu se i uloge u filmovima V. Sjöströma (na primjer Onaj kojeg su išćuškali, 1924), K. Vidora (na primjer Velika parada, 1925) i E. von Stroheima (Vesela udovica, 1925). U zvučnom razdoblju najistaknutiji mu je nastup u Kraljici Kristini (1934, R. Mamouliana) uz G. Garbo. Režirao film Kazna ljubavi (1921).