Gilbert, William Schwenck

Gilbert, William Schwenck, engl. pjesnik i dramatičar (London, 18. X. 1836 – Harrow Weald, 29. V. 1911). Pisao popularne humoristične stihove (zbirka The Bab Ballads) te libreta za mnoge komične operete, koje je uglazbio A. S. Sullivan. Utjecao na O. Wildea. Važ. djela: Dulcamara; Pigmalion i Galatea; Mikado; Gondolijeri.