Gioberti, Vincenzo

Vincenzo Gioberti
Gioberti, Vincenzo, tal. filozof, književnik i političar (Torino, 5. IV. 1801 – Pariz, 26. X. 1852). Zbog veza sa G. Mazzinijem i zalaganja za ujedinjenjem Italije, od 1833. do 1848. u progonstvu živi u Francuskoj i Belgiji. God. 1848. ministar predsj. u Kraljevstvu Sardinije, a od 1849. izaslanik Sardinije u Parizu. Smatrao da Sardinija treba voditi pokret za ujedinjenje Italije, a da se tal. krajevi ujedine u konfederaciju pod papinskom zaštitom. Njegove su polit. ideje imale snažan utjecaj na pokret ujedinjenja. U filozofiji pristaša Schellinga, poslije Hegela. Gl. djela: O moralnom i kulturnom primatu Talijana; Uvod u studij filozofije.