Gödel, Kurt

Kurt Gödel
Gödel, Kurt, austrijski i američki matematičar i logičar (Brno, 28. IV. 1906 – Princeton, 14. I. 1978). Studirao i bio docent u Beču. Od 1936. radio u Princetonu. Jedan od najvećih logičara XX. stoljeća i uopće. Bavio se matematičkom logikom i aksiomatskim zasnivanjem matematike. Osobito poznat po teoremu nepotpunosti (1931), prema kojemu je svaki nekontradiktoran sustav aksioma nepotpun, to jest u okviru matematičke teorije koja obuhvaća aritmetiku i koja je neprotuslovna postoje tvrdnje koje se ne mogu ni dokazati ni opovrći sredstvima te teorije. Našao je i kozmološka rješenja Einsteinovih jednadžbi gravitacije.