Giocondo, fra

Giocondo, fra (zvan Giovanni da Verona), tal. graditelj i humanist (Verona, 1433 – Rim, 1. VII. 1515). Poznavatelj i skupljač grč. i rim. epigrafskih natpisa. Kao graditelj djelovao u Francuskoj i Italiji; u Parizu izgradio most Notre Dame, u Veroni renesansnu Loggia del Consiglio. Zamijenio Bramantea na izgradnji bazilike sv. Petra u Rimu. Značajan izdavački rad; priredio i tiskao Vitruvijevo djelo O arhitekturi, spise Julija Cezara, Katona i dr.