Giono, Jean

Jean Giono
Giono, Jean, franc. književnik (Manosque, 30. III. 1895 – Manosque, 9. X. 1970). U nekim romanima piše o mitskom svijetu pastira i seljaka iz zavičajne mu Provanse (Brežuljak, 1929), a sklon je povezivanju povijesnog i legendarnog (Husar na krovu, 1951). Tematizirao i proturječja modernog čovjeka. U Kralj se ne zabavlja (1947) približio se psihol. romanu. Ostala važ. djela: Pjesma svijeta; Istinska bogatstva; Živjeti slobodno.