Giordano, Luca

L. Giordano, Solomonov san, 1963, Madrid, Prado
Giordano, Luca, talijanski slikar (Napulj, 18. X. 1634 – Napulj, 12. I. 1705). Učio u radionicama oca Antonija,
Jusepea de Ribere i drugdje. Djelovao po Italiji i u Madridu kao dvorski slikar. Virtuozan tehničar, poglavito efekata svjetla i tame, eklektik. Majstor koji rutinirano rješava kompozicije s mitološkim i sakralnim temama unutar ustaljenih shema zreloga baroka (glavna djela freske u firentinskoj palači Medici Riccardi, kapeli i stubištu Escoriala).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: