Giovanni da Udine

Giovanni da Udine (pr. ime Giovanni Ricamatore), tal. slikar, štukater i graditelj (Udine, 15. X. 1487 – Rim, o. 1564). Slikar ranoga manirizma, inspiriran ant. slikarstvom, poglavito groteskama, oslikava i izrađuje u štuko dekoraciji bizarne i rafinirane kompozicije u Vatikanu, vili Madama u Rimu, palačama u Napulju, Padovi i Firenci. Crta kartone za tapiserije i vitraje. U Udinama podigao javne objekte, fontane i sl.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: