Girardot, Annie

Annie Girardot
Girardot, Annie, francuska filmska, kazališna i tv glumica (Pariz, 25. X. 1931 – Pariz, 28. II. 2011). Tamnokosa i privlačna, afirmirala se u Italiji filmovima Rocco i njegova braća (1960) L. Viscontija i Žena majmun (1964) M. Ferrerija. Isticala se i ulogama u Tri sobe na Manhattanu (1965) M. Carnéa te Kriku života (1976) J.-L. Bertucellija. Surađivala s mnogim uglednim redateljima, ali je usprkos nadarenosti rijetko postizala veće uspjehe.