Gisingovci

Gisingovci, plemićka obitelj njem. podrijetla. Posjedovali mnogobrojna imanja u srednjovj. Ugarskoj i Slavoniji. Vrhunac polit. utjecaja dostižu u drugoj pol. XIII. i prvoj četvrtini XIV. st. Ratuju s hrv. velikašima Babonićima, sukobljavaju se s kraljevima Ladislavom IV. Kumancem i Andrijom III. Mlečaninom. Podržavali zahtjeve Karla Martela za stjecanjem hrv.-ug. prijestolja. Najistaknutiji odvjetci: Henrik, slavonski ban (1267–70), ban Usore i Soli (1272–73) i ban “cijele Slavonije” (1273– 74); njegovi sinovi Ivan (ban “cijele Slavonije”, 1275, 1276–77) i Nikola (slavonski ban 1279–81). Poč. XIV. st. drugi Henrik ban je “cijele Slavonije” (1301–09). Jačanjem središnje kralj. vlasti tijekom XIV. st. opada moć obitelji.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: