Guyon, Félix

Guyon, Félix, francuski liječnik (Saint-Denis, otok Reúnion, 21. VII. 1831 – Pariz, 20. VII. 1920). Vodeći francuski urolog svojega vremena, bavio se kirurgijom bubrega i mokraćne cijevi. Uveo nove instrumente i operacijske tehnike u urološku kirurgiju. Otkrio ulnarni kanal (po njemu nazvan Guyonov kanal) koji se nalazi na korijenu dlana ispod petoga prsta šake i kroz koji prolazi ulnarna (lakatna) arterija, ulnarne vene i ulnarni živac.