Penrose, Roger

Roger Penrose
Penrose, Roger, brit. fizičar, astronom, kozmolog, matematičar (Colchester, Essex, 8. VIII. 1931). Došao do novih spoznaja o svojstvima crnih rupa. S Hawkingom dokazao Einsteinov teorem opće relativnosti da se u središtu crne rupe javlja prostorno-vremenski singularitet s beskonačnom gustoćom i nultim volumenom što krši postojeće zakone fizike. Razvija novu kozmologiju na temelju kompleksne geometrije (tvistori). Djela: Spinori i prostor-vrijeme; Carev novi um; O naravi prostora i vremena (sa S. Hawkingom).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: