Gligorov, Kiro

Kiro Gligorov
Gligorov, Kiro, makedonski političar (Štip, 3. V. 1917 – Skoplje, 1. I. 2012). Diplomirao pravo u Beogradu 1938. Odvjetnik 1939–41. Sudionik antifašističke borbe od 1941; vijećnik AVNOJ-a, tajnik odbora za saziv Antifašističkoga sobranja narodnog oslobođenja Makedonije (ASNOM). Nakon rata na gospodarskim dužnostima i član vodećih tijela Saveza komunista Jugoslavije. Potpredsjednik Saveznog izvršnog vijeća 1966–74, jedan od autora privredne reforme 1975. Predsjednik Savezne skupštine 1974–78, potom član Predsjedništva SFRJ. Predsjednik Predsjedništva SR Makedonije do 1992. Predsjednik Republike Makedonije 1992–99.