Gliha, Oton

O. Gliha Gromače 13-63
Gliha, Oton, hrvatski slikar (Črnomelj, Slovenija, 21. V. 1914 – Zagreb, 19. VI. 1999). Studij slikarstva završio u Zagrebu 1937. U početku slika krajolike u duhu Cézannea i fovista; potom sažima oblike u čvrstoj kompoziciji i sve čišćoj boji u ciklus apstraktnih slika polja iz ptičje perspektive, ciklus Gromače. Autor je svečanoga zastora HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci. Dobitnik Nagrade “Vladimir Nazor” za životno djelo 1976.